Wspólnoty
Akcja Katolicka
Rodzina Radia Maryja
Ruch ¦wiatło-Życie Oaza Rodzin
Rycerstwo Niepokalanej
Chór Benedictus
Schola Lumina
Schola Dziecięca
Grupa Jana Pawła II
Służba Liturgiczna
Żywy Różaniec
Msze ¶więte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w ¶więta:
8.00; 17.00; 18.00

    w dni powszednie
17.00; 18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
D±browica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
czwartek i pi±tek
15.30-16.30
sobota
10.00-11.00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN