Jan Paweł II
Życiorys Jana Pawła II
Pielgrzymki
Jak powstała ulubiona piosenka papieża ?
Encykliki papieskie
Testament Jana Pawła Wielkiego
Najważniejsze kwestie poruszane przez papieża
Książki Jana Pawła II - "Przekroczyć próg nadziei", "Dar i Tajemnica"
Homilia kard. Ratzingera wygłoszona podczas pogrzebu Jana Pawła II
Pogrzeb Jana Pawła II
Hymn na cześć Jana Pawła II
Listy Jana Pawła II do całego świata
Papieski humor
List Apostolski- Rosarium Virginis Mariae
Encykilka Dives in misericordia ( o Bożym miłosierdziu)
Modlitwa o beatyfikację Jana Pawła II
Inauguracja beatyfikacji Jana Pawła II
Modlitwa o łaski za wstawiennictwem Sługi Bożego Jana Pawła II
Maryja w życiu Jana Pawła II
Grób Jana Pawła II
Proces beatyfikacyjny Sługi Bożego Jana Pawła II
"Do zobaczenia w Raju"
Rocznica śmierci
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 17.00; 18.00

    w dni powszednie
17.00; 18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
czwartek i piątek
15.30-16.30
sobota
10.00-11.00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN