Siostry Pasterzanki PDF Drukuj
ZOBACZ JAK WIELKIE JEST ŻNIWO

Różne są dary łaski, lecz ten sam duch; różne tez są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich (1 Kor 12,4-6)
 
            Jesteśmy siostrami niehabitowymi, tzn. nie używamy stroju zakonnego – habitu, ale chodzimy w świeckim ubraniu. Jest to celowe. Strój świecki jest środkiem oddziaływania apostolskiego. Przez fakt noszenia ubrania świeckiego mamy szansę być bliżej ludzi i oddziaływać przez postawę i autentycznie chrześcijański przykład życia. Chcemy pomóc ludziom zrozumieć, że Ewangelia jest aktualna na każdy czas, że można być chrześcijaninem w każdym miejscu i zawodzie, że zależy to od postawy, od woli trwania przy Bogu.
            Ten cudowny charyzmat życia ukrytego odkrył w Ewangelii i przekazał nam bł. Ojciec Honorat – nasz założyciel.
            Ojciec Honorat wskazuje na Pana Jezusa i Matkę Najświętszą w Nazarecie, którzy żyli bardzo zwyczajnie, którzy nie odsłaniali całej swojej wielkości przed światem, przed okiem ludzkim, a poświęcili się bezgranicznie w wypełnianiu woli Boga Ojca.
            Chrystus Pan i Maryja dzielili los ludzi, byli solidarni w ubóstwie i troskach codzienności i tak żyjąc kierowali swoje oczy i serce do Boga.
            Naszym ideałem jest cichy, pokorny, nie pragnący ludzkiego uznania Chrystus Dobry Pasterz i Jego Matka – Pasterka naszych serc.
            Jako siostry zakonne wyrażamy Bogu miłość przez śluby zakonne: ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które składamy na zawsze. Znakiem zaślubin z Chrystusem jest obrączka.
            To, że nie nosimy habitu, to nie ulga, ale wezwanie do autentyzmu. Nasze zakonne życie bez oznak zewnętrznych musi być szczególnie czytelne, aby ludzie zobaczyli w nas prawdziwych wyznawców Chrystusa.
            Obok ślubów zakonnych także modlitwa, adoracja Pana Jezusa daje nam siłę do spełnienia naszego powołania.
            Wspaniałą pomocą do realizacji powołania zakonnego jest życie klasztorne: wspólnota sióstr, klauzura, cisza, codzienność wypełniona modlitwą i radosną służbą.
            Jako Zgromadzenie troszczymy się o chwałę Pana. W Imię Boga, mocą Jego łaski spełniamy konkretną posługę w Kościele i świecie.
            Zadaniem naszym jest troska o ludzi zagubionych moralnie, poranionych przez grzechy i różne wydarzenia życia, a także przez najbliższych.
            Troszczymy się przede wszystkim o ludzi młodych, którzy utracili sens życia, którzy nie mają pomocy ze strony swoich bliskich. Dla takiej młodzieży prowadzimy Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ogniska wychowawcze świetlice.
            Aby zapobiegać negatywnym zjawiskom w rozwoju dzieci i młodzieży próbujemy też działać na rzecz integracji rodziny poprzez troskę o wychowanie małych dzieci w przedszkolach i ochronkach, a także przez pedagogizację rodziców.
            Potrzeb w tej dziedzinie jest bardzo dużo. Wielu żałośnie woła o pomoc, woła o Boga.


Żniwo jest bardzo wielkie.
Tylu ludzi pragnie Boga, tylu żałośnie woła o pomoc.
Bóg Ciebie potrzebuje.


Jeśli pragniesz oddać swoje życie  Bogu w łączności z Maryję Matką Dobrego Pasterza – poszukującą ludzi zagubionych – spełniając powołanie Siostry Pasterzanki, to zapraszamy Cię do naszej wspólnoty.


Siostry Pasterzanki
Dąbrowica 158
tel. (0-81) 502-14-15
 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN