Akcja Katolicka PDF Drukuj

O Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka (AK) jest stowarzyszeniem katolickim dla ludzi świeckich powołanym w 1928 roku przez papieża Piusa XI.

W Polsce stowarzyszenie AK zawiązało się w 1930 roku na mocy formalnej decyzji Konferencji Episkopatu obradującej w Poznaniu. W ciągu kilku lat swej działalności AK stała się silnym ruchem. Skupiała środowiska inteligenckie, mieszczańskie i chłopskie. W latach 1939 - 1945 Akcja Katolicka musiała zawiesić swą działalność z powodu trwania II wojny światowej. Z kolei po wojnie nie mogła wznowić działania, gdyż nie pozwalał na to system komunistyczny. Pierwsze struktury powojennego stowarzyszenia zaczęły powstawać w trzy lata po historycznym spotkaniu polskich biskupów z Janem Pawłem II w 1993 r. Papież powiedział wtedy: Niezastąpionym środkiem formacji apostolskiej świeckich są organizacje, stowarzyszenia i ruchy katolickie. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje Akcja Katolicka, która kiedyś była tak żywa i przyniosła tyle wspaniałych owoców. Trzeba więc aby na nowo odżyła.

W roku 1996 w całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej.

Akcja Katolicka jest strukturą religijną i poprzez ten fakt jej głównym celem jest formacja duchowa, moralna a także kulturalna. Terenem działalności jest parafia, diecezja, Kościół lokalny. Celem jest dążenie do najpełniejszego poznania ewangelicznych prawd wiary, ich rozumienia i realizowania w codziennym życiu. Zadaniem jest oddziaływanie na bliskie środowisko, a także tam, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna prowadzona wśród własnych członków i w najbliższym otoczeniu, w ścisłym związku z hierarchią Kościoła. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce jest św. Wojciech oraz bł. Stanisław Starowieyski.
Parafialny Odział Akcji Katolickiej

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w naszej parafii powstał z inicjatywy ówczesnego
ks. Proboszcza Zygmunta Lipskiego w roku 1997. Obecnie Oddział liczy 10 członków i 2 kandydatów.

Nasza działalność skupia się przede wszystkim na wspieraniu dzieł parafialnych. Zapoczątkowaliśmy i dalej organizujemy wielkopiątkową Drogę Krzyżową drogami naszej miejscowości, współorganizujemy koncerty organowe. Naszym "ukochanym dzieckiem" jest organizowana od sześciu lat majowa modlitwa apelowa. Każdego dnia w maju spotykamy się o godzinie 21:00.


Kiedy pada deszcz przytulamy się do Matki ...


Kto śpiewa podwójnie się modli.

W tym roku wspólnie z ks. Proboszczem udało nam się zorganizować ferie dla naszych Milusińskich.

Spotykamy się raz w miesiącu na spotkaniach formacyjnych, uczestniczymy w rekolekcjach, sympozjach, pielgrzymkach i spotkaniach na szczeblu dekanalnym i archidiecezjalnym.


Opłatek dekanalny członków AK, spotkanie w parafii pw. Św. Marcina w Lubline
( Zemborzycach )

Naszym opiekunem jest Ks. Proboszcz Andrzej Sternik.

Przed nami jeszcze wiele pracy i wyzwań, ale my wybraliśmy właściwą drogę - przez Maryję do Jezusa.

 

Zapraszamy do współpracy!

Spotkania AK: każdy pierwszy czwartek miesiąca po Mszy św. wieczorowej.

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN