Rodzina Radia Maryja PDF Drukuj
    Terenowe Koło Przyjaciół Radia Maryja, działające w naszej parafii skupia słuchaczy Radia Maryja i widzów Telewizji Trwam oraz wchodzi w skład ogólnopolskiej i światowej Rodziny Radia Maryja. Opiekunem Koła jest ks. Proboszcz Kanonik Andrzej Sternik. Podstawowym zadaniem osób skupionych w Kole jest duchowe i materialne wsparcie rozgłośni przejawiające się w:
 
  • odmawianiu modlitwy różańcowej indywidualnie lub wraz z całą Rodziną Radia Maryja przynajmniej raz w tygodniu w intencjach: Radia Maryja, Ojca Dyrektora i wszystkich pracowników radia, Rodziny Radia Maryja, pokoju na świecie, za Ojca Świętego Benedykta XVI i rychłą beatyfikację Papieża Jana Pawła II, za biskupów i kapłanów, za Ojczyznę, za dzieci nienarodzone;
  • udziale we wspólnej comiesięcznej modlitwie i Mszy Św.
  • zachęcaniu innych do słuchania Radia Maryja
  • ofiarach na rzecz Radia Maryja (dobre uczynki, cierpienia oraz „dary serca” jako niezbędne wsparcie finansowe dla rozgłośni);
  • włączaniu się w pomoc bliźniemu;
  • popieraniu inicjatyw podjętych przez Radio Maryja;
  • propagowaniu prasy katolickiej;
  • udziale w zadaniach podjętych przez Koło parafialne;
  • uczestniczenie w życiu parafii;
Rodzina Radia Maryja spotyka się na lokalnej cotygodniowej modlitwie, zwykle w sanktuariach maryjnych w różnych częściach Polski, zaś w maju, czerwcu i lipcu odbywają się ogólnopolskie pielgrzymki członków tej wspólnoty na Jasną Górę, które gromadzą na wspólnej modlitwie wiele tysięcy osób. Bardzo ważne i zobowiązujące dla całej wspólnoty są słowa Jana Pawła II skierowane do niej podczas jednej z pielgrzymek do Watykanu:

Ja codziennie dziękuję Bogu, że jest w Polsce takie radio, i że nazywa się Radio Maryja

Członkowie Koła Przyjaciół Rodziny Radia Maryja w naszej parafii spotykają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca na modlitwie różańcowej, Eucharystii oraz na spotkaniu formacyjnym.
 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN