Ruch Światło-Życie Oaza Rodzin PDF Drukuj
Ruch Światło

Jest jedną ze wspólnot, której celem jest formowanie dojrzałych chrześcijan. Generalnie gromadzi młodzież i rodziny. Metody pracy to spotkania w małej grupie, spotkania całej wspólnoty i rekolekcje.

Kościół Domowy

Czym jest Kościół Domowy? 
 
Kilka słów historii 
Inaczej Kościół Domowy nazywamy Kręgami Rodzin. Do Kręgu Domowego Kościoła może należeć każde sakramentalne małżeństwo bez względu na wiek, wykształcenie czy pochodzenie. 
 
"Chrystus Pan szczodrze błogosławił tę miłość wielokształtną, która powstała z Bożego źródła Miłości i została ustanowiona na obraz Jego jedności z Kościołem. Jak bowiem niegdyś Bóg wyszedł naprzeciw swojemu ludowi z przymierzem miłości i wierności, tak teraz Zbawca ludzi i Oblubieniec Kościoła wychodzi naprzeciw chrześcijańskich małżonków przez sakrament małżeństwa. I pozostaje z nimi nadal po to, aby tak, jak On umiłował Kościół i wydał zań Siebie samego, również małżonkowie przez obopólne oddanie się sobie, miłowali się wzajemnie w trwałej wierności. Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w Miłość Bożą, a kierowana jest oraz doznaje wzbogacenia przez odkupieńczą moc Chrystusa" 
(KDK 48)
 
 
Tę soborową wizję małżeństwa chce przedstawić i pomóc wprowadzić w życie poszczególnych rodzin Domowy Kościół. Założyciel Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, widząc ogromną potrzebę duchowego ożywienia polskich rodzin, w 1973 r. z pomocą siostry Jadwigi Skudro RSCJ stworzył w ramach Ruchu Światło-Życie Ruch Wspólnot Rodzinnych. Nazwę tej gałęzi zmodyfikował w 1976 r., nadając jej nazwę Domowy Kościół. 
Jest to Ruch małżeńsko-rodzinny. W swych celach, duchowości, programie i metodach łączy w sobie charyzmaty dwóch ruchów:

 • polskiego Ruchu posoborowej odnowy - Ruchu Światło-Życie, oraz
 • międzynarodowego Ruchu małżeńskiego Equipes Notre Dame (Wspólnoty Matki Najświętszej) założonego przez ks. Henriego Cafarella.

Zasady 
 
Aby dojść do prawdziwej duchowej jedności małżeńskiej, każde z małżeństw stopniowo stara się wprowadzić w swoje życie konkretne elementy wewnętrznej pracy duchowej, czyli tak zwane zobowiązania. Są nimi:

 • spotkanie ze Słowem Bożym,
 • modlitwa osobista (rozmyślanie);
 • modlitwa małżeńska;
 • modlitwa rodzinna;
 • dialog małżeński;
 • reguła życia;
 • przeżycie rekolekcji (przynajmniej raz w roku);
 • systematyczne uczestnictwo w spotkaniach w kręgu (małej grupie - skupiającej od 4 do 7 małżeństw), które odbywa się raz na miesiąc

Kościół Domowy w parafii Dąbrowica 
 
W naszej parafii istnieją 2 kręgi  Domowego Kościoła . Obecnie należy do nich jedenaście par małżeńskich wraz z dziećmi.  
 
 
Opiekunami kręgów są:

 • I Krąg ks. Proboszcz Andrzej Sternik
 • II Krąg ks. Krzysztof Gałan
 

Spotykamy się raz w miesiącu na spotkaniu formacyjnym. Uczestniczy w nim również nasz opiekun Podczas spotkania dzielimy się tym, co wydarzyło się w ostatnim miesiącu, modlimy się oraz omawiamy temat studyjny. Trwa ono około trzech godzin. Natomiast codziennie w domu staramy się wypełniać zobowiązania, które pomagają nam zbliżyć się do Boga, a tym samym do swego współmałżonka, dzieci i bliźniego.

W II niedzielę miesiąca  mamy wspólną Eucharystię , której oprawę liturgiczna również przygotowujemy.

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN