Schola Lumina PDF Drukuj
„LUMINA” MA JUŻ 15 LAT!  

Piętnaście lat to w perspektywie upływającego czasu ledwie krótki epizod. Jednak w dziejach grupy osób, w losach indywidualnych, to bardzo znaczący etap ziemskiej peregrynacji. W początkach 1998 r., kiedy powstawała „Lumina” świat, Europa i Polska, ale również nasza wspólnota parafialna, znajdowały się w nieco innej rzeczywistości. Przełom tysiącleci przyniósł nam różnorodne doświadczenia. Przeżywaliśmy Jubileusz 2000-lecia chrześcijaństwa, odejście Jana Pawła II, wybór i odejście Benedykta XVI, początek pontyfikatu Franciszka, zmiany sytuacji politycznej w kraju i na świecie. Znaczące wydarzenia dokonywały się również w naszej lokalnej wspólnocie parafialnej, którą kierowali w tym czasie kolejno ks. Zygmunt Lipski, ks. Andrzej Sternik, a obecnie ks. dr Jerzy Poręba.

W krótkim tekście trudno opowiedzieć całą bogatą historię grupy, różnorodne doświadczenia, pracę, wspólne radości i troski. Chciałbym więc skupić się na ukazaniu najważniejszych aspektów działalności, na ważnych dla nas wydarzeniach. Podstawowym obszarem naszej posługi było (i jest) ubogacanie muzyką i śpiewem liturgii niedzielnej mszy świętej. Pojawialiśmy się również podczas innych ważnych wydarzeń w roku liturgicznym (np. rekolekcje adwentowe i wielkopostne), w czasie uroczystości kościelnych i świeckich (święta 3 maja, 11 listopada, dożynki). „Lumina” śpiewała podczas ślubów, w czasie pielgrzymek do Wąwolnicy. Braliśmy także udział w różnych pracach społecznych w parafii.

Grupa nasza była wielokrotnie zapraszana do występów na terenie Lublina, archidiecezji i poza nią. I tak koncertowaliśmy w lubelskim Seminarium Duchownym  (Cecylianka), w kościele akademickim KUL, w wielu parafiach Lubelszczyzny (np. Białka, Motycz, Wola Korybutowa, Zemborzyce). Szczególne miejsce w naszej działalności zajmowały występy w Domach Pomocy Społecznej („Matki Teresy z Kalkuty”, „Betania”). Dwukrotnie mieliśmy okazję zaprezentować się wymagającej niemieckiej publiczności w ramach partnerstwa z parafią św. Idy w Münster (Gremendorf). Przez pięć lat współorganizowaliśmy Spotkania z Muzyką Organową. Szczególnym doświadczeniem stał się wyjazd na Jasną Górę (lipiec 2012), gdzie mieliśmy okazję zaprezentować się podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli (koncert i oprawa mszy świętej).

Największym bogactwem każdej wspólnoty są tworzący ją ludzie. Co można powiedzieć o koleżankach i kolegach, którzy tworzyli „Luminę”? Większość z nich wywodzi się z terenu parafii Dąbrowica, ale muzykowali z nami i śpiewali również przyjaciele z innych miejsc, zwłaszcza z Lublina (wymienię tu Adama Redzika i Marka Bochniaka). Siłą grupy było, jak się wydaje, jej zróżnicowanie wiekowe, dzięki czemu współgrały ze sobą doświadczenie i młodość. Osoby odchodzące ze względu na obowiązki rodzinne, pracę, zmianę miejsca pobytu zastępowane były przez nowych, młodszych. Zawsze jednak udawało się utrzymać klimat życzliwości, zaufania i przyjaźni, a równocześnie pewną dyscyplinę pracy i podział zadań. Różnorodność osobowości, temperamentów stapiała się w poczuciu odpowiedzialności za większe dobro, jakie stanowią wspólnota oraz możliwość realizowania muzycznej pasji w służbie Bogu i bliźnim. Owszem, bywały i chwile trudne, nawet odejścia. Appetitus societatis i umiłowanie aktywności wokalno-instrumentalnej sprawiały jednak, że przetrwaliśmy już piętnaście lat i sam ten fakt wydaje się być wielką wartością.

Obecnie zespół „Lumina” tworzą następujące osoby: Karolina Błędowska (skrzypce), Dariusz Brodziak (gitara), Jolanta Golas, Dominika Krasny, Monika Krasny, Sylwia Krasny, Kinga Mazurek, Łucja Mazurek, Milena Mazurek, Agnieszka Sawicka i Cezary Taracha (gitara). Szczególne miejsce zajmuje w nim Karolina, studentka krakowskiej Akademii Muzycznej, która jako jedyna w naszej grupie jest profesjonalnym muzykiem i ubogaca brzmienie zespołu szlachetną barwą skrzypiec.

Obchodząc Jubileusz 15-lecia istnienia wyrażamy wdzięczność Bogu za łaskę trwania, za możliwość chwalenia Jego Imienia muzyką i śpiewem, za dar wspólnoty i przyjaźni; za te wszystkie niezapomniane chwile związane z posługą na terenie parafii, jak i poza nią. Dziękujemy również ludziom, którzy okazali nam swoją życzliwość i wsparcie.  A na dalsze lata posługi polecamy się świętej Cecylii.

Cezary Taracha

 

 
„Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi”. Pastorałki na świąteczny czasZespół Wokalno-Instrumentalny „Lumina” powstał w 1998 roku. Wyrastał z doświadczeń grup działających w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Dąbrowicy na przestrzeni kilku dekad. Szczególnym punktem odniesienia była dla nas, działająca w latach 1979-1981, Schola „Koinonia”, założona przez księdza Jana Sobczaka.

15 rocznicę istnienia Zespołu postanowiliśmy uczcić nagraniem płyty kompaktowej zawierającej piękne, choć może nieco już zapomniane pastorałki śpiewane w okresie świąt Bożego Narodzenia. 28 września 2013 roku zebraliśmy się we franciszkańskim Studio Nagrań Multimedialnych „Fanfara”, w Lublinie, na sesji nagraniowej. W ciągu kilku godzin zarejestrowaliśmy kilkanaście pastorałek, które po obróbce dźwiękowej znalazły się na niniejszej płycie.

Przypomnijmy, że pastorałka to ludowa pieśń religijna, inspirowana Bożym Narodzeniem, zwykle utrzymana w radosnym, pogodnym nastroju, rozpowszechniona w Polsce od XVII wieku. Przygotowując materiał na płytę, wykorzystaliśmy znany zbiór kolęd i pastorałek pt. „Kantyczki z nutami”, opracowany przez Jana Kaszyckiego i wydany po raz pierwszy w Krakowie, w 1911 roku.

W sesji nagraniowej udział wzięły następujące osoby: Karolina Błędowska (skrzypce), Marek Bochniak (organy), Dariusz Brodziak (gitara), Jolanta Golas (śpiew), Dominika Krasny (śpiew), Monika Krasny (śpiew), Sylwia Krasny (śpiew), Kinga Mazurek (śpiew), Łucja Mazurek (śpiew), Milena Mazurek (śpiew), Agnieszka Sawicka (śpiew), Paulina Stachura (wiolonczela), Cezary Taracha (gitara).  

Płytę „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi” stanowi formę wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy okazywali nam życzliwość i wsparcie, a szczególnie kolejnym proboszczom naszej parafii: ks. Zygmuntowi Lipskiemu, ks. Andrzejowi Sternikowi oraz ks. dr Jerzemu Porębie.

 

Specjalne podziękowania kierujemy pod adresem Ojca dr Juliana Śmierciak OFM oraz pana Łukasza Jakubowskiego ze Studia „Fanfara” ze cenne wskazówki przekazywane nam w czasie trwania nagrań. 

 Cezary Taracha


 

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN