KS. ANDRZEJ STERNIK (Proboszcz 2005-2010) PDF Drukuj
   

Kapłan archidiecezji lubelskiej. Urodził się 28 grudnia 1965 roku w Kijanach w rodzinie Zdzisława i Heleny Sterników. Pochodzi z parafii pw. Matki Bożej w Jawidzu-Rokitnie. W roku 1987, w roku pielgrzymki Ojca Św. Jana Pawła II do Lublina, ukończył studium pedagogiczne w Lublinie i wstąpił do Metropolitalnego Seminarium Duchownego, które ukończył uzyskując tytuł magistra teologii.
Święcenia kapłańskie z rąk abpa Bolesława Pylaka przyjął 29 maja 1993 roku w Lublinie. Po raz pierwszy Mszę Świętą odprawił 30 maja. W latach 1993-2001 sprawował posługę wikariusza w parafii Narodzenia NMP w Chełmie, pełniąc jednocześnie funkcję kapelana Zakładu Karnego w Chełmie. W czerwcu 2001 roku została mu powierzona funkcja dyrektora Domu Spotkania w Dąbrowicy Caritas Archidiecezji Lubelskiej. 23 grudnia 2003 roku został mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej w Chełmie.
Ks. A. Sternikowi powierzono wiele funkcji na terenie naszej archidiecezji: wiceprzewodniczącego zespołu ds. powołań kapłańskich AL (od 2001), wicedziekana Dekantu Konopnickiego (2008-2010), członka Archidiecezjalnej Komisji Duszpasterstwa Ogólnego (2008-2010), dyrektora okręgu Caritas: Lublin-Podmiejski (od 2008), sekretarza Zarządu Caritas AL (2001 - 2005), kierownika ko ds. charytatywnych powstającego Centrum Jana Pawła II w Lublinie (od 2006), a także dekalnelnego wizytatora religii (2008-2010) i duszpasterza nauczycieli dekanatu konopnickiego (2008-2010).

W latach 2005 – 2010 pełnił posługę proboszcza w parafii Narodzenia NMP w Dąbrowicy. Dał się poznać jako duszpasterz zatroskany o piękno zarówno kościoła duchowego jak i materialnego.
Z jego inicjatywy powstały grupy muzyczne: zespół dziecięcy Exodus oraz chór Benedictus, Grupa Jana Pawła II, wspólnota Rycerstwa Niepokalanej, 2 kręgi Oazy Rodzin, a także Koło Różańca św. rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
Podczas posługi ks. A. Sternika, z prac materialnych, wykonano: nowy wystrój prezbiterium, elewację zewnętrzną kościoła, boczny ołtarz Miłosierdzia Bożego, pomnik Papieża Jana Pawła II, ołtarz polowy na cmentarzu, remont wewnątrz domu parafialnego, a także rozpoczęto budowę drogi krzyżowej. We współpracy z Urzędem Gminy w Jastkowie wykonano parking dolny, dojazd do kościoła i aleję na cmentarz.
Ksiądz Kanonik kładł duży nacisk na pogłębianie życia duchowego w parafii poprzez dbałość o piękno liturgii, grupy parafialne, organizację wielu przedsięwzięć na polu duchowym i m.in. charytatywnym.

Ks. kan. Andrzej Sternik obecnie jest proboszczem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach.

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN