KS. ZYGMUNT LIPSKI (Proboszcz 1984-2005) PDF Drukuj
  ks. kan. Zygmunt Lipski

Kapłan archidiecezji lubelskiej. Urodził się 23 listopada 1939 roku w miejscowości Starzyń koło Horodła, w powiecie Hrubieszów. W roku 1948 przyjął pierwszą komunię świętą i sakrament bierzmowania z rąk ówczesnego biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego.

Po ukończeniu szkoły podstawowej w Nieledwi rozpoczął naukę w Gimnazjum i Liceum w Hrubieszowie. Po maturze, w 1957 roku, wstąpił do Seminarium Diecezjalnego w Lublinie, które ukończył w 1963 r. przyjmując święcenia kapłańskie z rąk biskupa Piotra Kałwy. Mszę Św. prymicyjną odprawił 16 czerwca w kościele parafialnym w Trzeszczanach.

W latach 1963-1964 pracował jako wikariusz współpracownik w parafii Przemienienia Pańskiego w Garbowie, a następnie Puchaczowie (1964-1967). 8 września 1967 roku powierzono mu obowiązki duszpasterskie w samodzielnym ośrodku w Nadrybiu, w kaplicy położonej na terenie parafii Puchaczów. 31 sierpnia 1980 roku otrzymał nominację na proboszcza w Nieliszu, gdzie posługiwał przez 4 lata. Następnie w latach 1984-2005 pełnił urząd proboszcza w parafii Dąbrowica.

Z dniem 1 lipca 2005 roku został przeniesiony w stan emerytalny. Obecnie zamieszkuje w charakterze rezydenta w parafii św. U. Ledóchowskiej w Lublinie.

Ks. Z. Lipski obowiązki proboszcza parafii Dąbrowica objął 6 grudnia 1984 roku. Od pierwszych dni swej posługi podjął starania o uzyskanie pozwolenia na budowę nowego kościoła (13.11.1986 r.) Dzięki znakomitej organizacji prace postępowały stosunkowo szybko. Poświęcenie kościoła nastąpiło 22 kwietnia 1990 r. W rok po tych wydarzeniach, ks. Lipski rozpoczął budowę nowego domu parafialnego. Po dwu latach pracy, 31 października 1993 roku, bp R. Karpiński dokonał poświęcenia budynku, w którym oprócz części mieszkalnej znajdują się pomieszczenia niezbędne dla funkcjonowania parafii: kancelaria, biblioteka i sala konferencyjna. Zwieńczeniem wielkich prac budowlanych dokonanych pod kierunkiem ks. Lipskiego była nowa dzwonnica.

Ks. proboszcz zadbał również o infrastrukturę komunikacyjną, stopniowo powstawały nowe drogi dojazdowe do kościoła, parking samochodowy. Wokół świątyni wzniesiono ołtarze, cmentarz zyskał trwałe ogrodzenie. W związku z Jubileuszem 50-lecia utworzenia parafii, w roku 2000, zakupiono w Niemczech i zainstalowano w kościele dwunastogłosowe organy, których barokowe brzmienie budzi uznanie fachowców.

Cenną inicjatywą ks. Lipskiego było powstanie, w roku 1993, gazety parafialnej „Echo Dąbrowicy”.

Podczas posługi ks. Lipskiego, w roku 1992, zostało zawiązane partnerstwo z parafią św. Idy w Münster (Gremendorf) w Niemczech. Kontakty i wzajemna wymiana trwa do chwili obecnej.

Ks. Proboszcz dbał również o oprawę muzyczną liturgii i służbę ołtarza. Od 1990 roku działa schola parafialna, od 1998 roku pod nazwą „Lumines”. W 2003 roku powołana została również schola dziecięca pod kierunkiem ks. R. Mazurkiewicza.

Podkreślić należy również wspieranie działalności grup i ruchów świeckich na terenie parafii: Akcji Katolickiej, Ruchu Światło-Życie, licznych kółek różańcowych, Koła Przyjaciół Radia Maryja, kółka misyjnego. Warto wspomnieć tu zwłaszcza o takich inicjatywach parafialnych, jak Droga Krzyżowa ulicami Dąbrowicy w Wielki Piątek czy Apel Jasnogórski (w miesiącu maju) przy grocie Matki Bożej Fatimskiej.

Corocznie organizował pielgrzymki do Częstochowy, Wąwolnicy, Niepokalanowa oraz innych miejsc kultu religijnego.

Przy wsparciu ks. Lipskiego, w roku 2001, powołany został Szkolno-Parafialny Klub Sportowy „Dąbrowica”.

W latach 2001-2007 organizowane były „Spotkania z Muzyką Organową” w Dąbrowicy.

Bardzo trudno ogarnąć i wymienić wszystkie działa i inicjatywy ks. Zygmunta Lipskiego dokonane podczas jego ponad dwudziestoletniej posługi w naszej parafii. Trzeba podkreślić, że był to dobry budowniczy, gospodarz i organizator, a także gorliwy duszpasterz dbający o życie duchowe wiernych.

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN