O. PAWEŁ MAZUREK M. Afr PDF Drukuj
 O. Paweł Mazurek M. Afr 

Urodził się 4 sierpnia 1980 w Lublinie jako najstarszy syn Haliny i Stanisława Mazurków. Sakrament chrztu, bierzmowania oraz Pierwszą Komunię Świętą przyjął w parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowicy. Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej w Szerokiem, a później w Szkole Podstawowej nr 8 w Lublinie. Następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego nr 5 w Lublinie, które ukończył maturą w 1999 roku. Pierwszego października tego samego roku rozpoczął studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS.

Po zaliczeniu pierwszego semestru podjął decyzję, że zmienia kierunek studiów i z nowym rokiem akademickim rozpoczął studia filozoficzne na KUL w Zgromadzeniu Ojców Białych Misjonarzy Afryki. W 2000 r. wstąpił do Zgromadzenia i rozpoczął nowy etap w swoim życiu. Po dwóch latach nauki wyleciał do Afryki i rozpoczął nowicjat w Tanzanii. W 2001 r. wyjechał do Zambii na staż misyjny. Przez dwa lata poznawał charyzmat Zgromadzenia i warunki pracy misjonarza w Afryce. W roku 2005, po zakończeniu stażu, wrócił do Polski na urlop oczekując zarazem decyzji przełożonych co do dalszej formacji. Po trzymiesięcznym urlopie otrzymał decyzję o wyjeździe na studia teologiczne do stolicy Kenii - Nairobi.
W sierpniu 2008 r. otrzymał święcenia diakonatu i złożył śluby wieczyste we wspólnocie Ojców Białych w Nairobi. Do Polski przyjechał wiosną 2009 roku, by w rodzinnej parafii przyjąć święcenia kapłańskie. Uroczystość odbyła się 27 czerwca 2009 r. Święceń udzielił mu ks. biskup Mieczysław Cisło w obecności przełożonych Zgromadzenia Ojców Białych Misjonarzy Afryki. Po święceniach dostał nominację do pracy w Zambii w miejscowości Lumimba. Po długim oczekiwaniu na wizę, 10 grudnia 2009 roku wyleciał do Afryki do stolicy Zambii - Lusaki. Po trzech miesiącach nauki miejscowego języka udał się na swoją placówkę misyjną do nowo powstałej parafii w buszu na tzw. „pierwszą ewangelizację”.

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN