O. SYLWESTER TOMASZEWSKI TJ (Proboszcz 1950-1951) PDF Drukuj
  O. Sylwester Tomaszewski TJ

Jezuita. Urodził się w Skałowie (diecezja poznańska) w 1912 roku w rodzinie Jana i Anny Marii Tomaszewskich. W wieku 15 lat wstąpił do nowicjatu Ojców Jezuitów w Kaliszu. Odbył studia filozoficzne w Krakowie oraz teologiczne w Lublinie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk bł. Władysława Gorala, biskupa lubelskiego. Okres wojny i okupacji spędził w Lublinie jako prefekt Żeńskiej Szkoły Handlowej ss. Kanoniczek, angażował się też w tajne nauczanie. Po wyzwoleniu, do roku 1950 uczył religii, najpierw w Lublinie, a następnie w Łodzi. Nasilająca się walka z Kościołem Katolickim w Polsce Ludowej spowodowała, iż został oskarżony o propagandę antypaństwową i usunięty ze szkół, w których nauczał.

W 1950 roku został mianowany proboszczem w Dąbrowicy. Posługę pełnił przez rok, po czym został powołany do innych zadań w zakonie. Pracował jako katecheta, pełnił funkcje administracyjne w zakonie, pracował w Biurze Episkopatu ds. Filmu, Teatru, Radia i Telewizji. Wielokrotnie udawał się za granicę z posługą do polskich robotników pracujących w NRD oraz do polskich sióstr w Belgii. Przez lata także zajmował się biblioteką zakonną, porządkował archiwum, prowadził kroniki zakonne. Zmarł w Gdańsku w 1994 roku.

„Lakoniczne zapiski  w „Kronice Parafialnej” nie pozwalają niestety na dokładne zrekonstuowanie działalności o. Sylwestra”. Wiadomo jednak, że starał się o przywrócenie zagarniętego przez skarb państwa majątku parafii, jak też podjął działania zmierzające do utworzenia cmentarza parafialnego. „Wydaje się, że zjednał on sobie życzliwość wielu mieszkańców, gdyż próbowano zatrzymać go w  parafii”.

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN