O. FRANCISZEK SIEMIANOWICZ TJ (Proboszcz 1951) PDF Drukuj
  

Jezuita. Jedyny kresowiak wśród proboszczów naszej parafii urodził się w 1899 r. w Rasztówce koło Tarnopola. W 1928 r. wstąpił do nowicjatu zakonu OO. Jezuitów w Kaliszu. Odbył studia filozoficzne w Krakowie, a następnie teologiczne w Lublinie. Sakrament kapłaństwa przyjął w Lublinie w 1936 roku. Po święceniach pracował jako katecheta i duszpasterz w Gdyni, Pińsku i Poznaniu. W czasie wojny został aresztowany przez gestapo, zdołał jednak uciec z miejsca uwięzienia.

Po wojnie był między innymi przełożonym domów zakonnych oraz nauczycielem fizyki i matematyki w szkołach państwowych. Od 18 I do 31 VIII 1951 r. pracował jako proboszcz w parafii Dąbrowica. Następnie, władze zakonne posłały go do Gdańska. Ostatnie lata życia spędził w Wilkowie koło Św. Lipki, gdzie pracował jako administrator i katecheta. Zmarł 4 października 1958 roku. 

W czasie swego krótkiego pobytu w Dąbrowicy o. Siemianowicz rozwinął pracę duszpasterską, organizował różnorodne nabożeństwa. Starał się pogłębiać życie religijne i kulturalne parafian. Zwracał uwagę na młodzież, sprowadzając dla niej z Poznania książki. Cenił śpiew, zapraszał na uroczystości chóry z Lublina. Za jego czasów powstał pierwszy chór parafialny (dziewczęcy). Zaczął też prowadzić Kronikę Parafialną.

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN