O. JÓZEF MACH TJ (Proboszcz 1951-1957) PDF Drukuj
O. Józef Mach TJ
  

Jezuita. Urodził się 10 lutego 1913 roku w Żołyni, powiat łucki, diecezja przemyska. 13 września 1929 roku wstąpił do zakonu jezuitów w Kaliszu. Drogę zakonną wybrały również dwie jego siostry (były pallotynkami). W 1935 roku uzyskał maturę w Pińsku. Następnie studiował filozofię w Krakowie i  teologię w Lublinie (1935-1939). Po wybuchu wojny przez pewien czas pracował fizycznie w Tarnopolu i uczył się prywatnie teologii. W 1941 roku podjął na nowo studia teologiczne, tym razem w Nowym Sączu. Po ukończeniu nauki wysłano go na trzecią probację do Otwocka. Tu w latach 1944-1945 pełnił funkcję ministra domu zakonnego. Po zakończeniu wojny organizował placówkę jezuitów w Poznaniu. Następnie został wysłany do Lublina, gdzie w okresie 1947-1949 pracował jako minister w „Bobolanum”.
W tym czasie złożył ostatnie śluby zakonne (2 luty 1949). Przez pewien czas udzielał się jako misjonarz w Lublinie, przy ulicy Królewskiej.

O. J. Mach parafię w Dąbrowicy objął wg dekretu biskupa lubelskiego P. Kałwy z 27 sierpnia 1951 roku. Funkcję tę sprawował przez lat 6. W roku 1957 został skierowany do Świętej Lipki, gdzie przez dwanaście lat pełnił funkcję proboszcza i superiora. W 1970 roku uległ groźnemu wypadkowi samochodowemu, który omal nie zakończył się śmiercią. Kiedy stan jego zdrowia polepszył się, podjął pracę jako rekolekcjonista i misjonarz w Łodzi. W 1979 roku powierzono mu również obowiązki ojca duchownego domu Jezuitów w tym mieście. Zmarł nagle, prawdopodobnie na serce, 6 sierpnia 1991 roku.

W parafii Dąbrowica, podczas jego posługi, zostaje założony cmentarz parafialny (poświęcenie 31.10.1953 r.), a także zostaje przeprowadzony gruntowny remont kaplicy. Jako proboszcz czyni także wszelkie starania o powiększenie parafii o kolejne miejscowości.

O. Józef Mach cieszył się opinią gorliwego zakonnika, cenionego przez współbraci, księży diecezjalnych i wiernych.

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN