O. MARIAN SPYTKOWSKI TJ (Proboszcz 1957-1961) PDF Drukuj
  
 o. Marian Spytkowski TJ

Jezuita. Ostatni zakonny proboszcz naszej parafii urodził się 1 lipca 1907 roku w Tarnowie, w rodzinie Juliana Spytkowskiego i Anny z domu Skotnickiej. Uczył się w różnych szkołach, egzamin dojrzałości zdał w 1929 r., w Pińsku. Będąc w czwartej klasie gimnazjum zgłosił się do zakonu Jezuitów. Studiował filozofię w Krakowie (1929-1932) oraz teologię w Lublinie. Tu właśnie, 5 grudnia 1937 roku, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Galla. Spełniał następnie różne funkcje zakonne. Był socjuszem prefekta Małego Seminarium w Nowym Sączu, subministrem w Chyrowie (1934), Krakowie, operariuszem w Szczecinie. Pracował jako wikariusz w Nowym Sączu (1938), w Starej Wsi (1941-1943), w Szlagowie na Dolnym Śląsku, a w latach 1950-1957 jako administrator kościoła w Leginach koło Świętej Lipki. Prowadził katechezę w gimnazjum i liceum Sióstr Benedyktynek w Staniątkach (1946). Pełnił również funkcje dyrektora Caritasu w Starej Wsi, Kłodzku i Bystrzycy oraz przewodniczącego Delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Przysietnicy. Dnia 12 września 1957 r. objął parafię Dąbrowica i był jej ostatnim proboszczem zakonnym. Posługę proboszcza zakończył 18 marca 1961 roku. W tym samym roku został ministrem domu zakonnego w Czechowicach, gdzie przez siedem lat prowadził rekolekcje penitencjarne dla księży. W latach 1968-1979 był kapelanem sióstr w Wilkowicach. Kiedy stan zdrowia nie pozwalał na dalszą pracę, O. Spytkowski udał się do Częstochowy. Tu właśnie zmarł 9 stycznia 1981 roku i został pochowany.

O. Spytkowski w czasie swej posługi w naszej parafii starał się zaktywizować parafian i wypracować w nich odpowiedzialność za wspólne dobro. Powołał nową Radę Parafialną z podziałem na odpowiednie sekcje. Osoby zasłużone dla parafii minowano honorowymi członkami Rady. Ówczesny proboszcz dbał także o kulturę muzyczną w parafii, m.in. prowadzenie chóru parafialnego powierzył bowiem uczniowi szkoły muzycznej, który był także organistą w parafii. Szczególną troską otaczał młodzież. W parafii została utworzona grupa teatralna, która w latach 1957-1961 była bardzo aktywna. Organizowano zabawy andrzejkowe, sylwestrowe oraz wycieczki rowerowe.

Kontynuując działania swojego poprzednika o. Spytkowski także czynił starania o powiększenie parafii, jednakże przeszkodził mu sprzeciw części mieszkańców.

O. Marian Spytkowski, jak wiemy od starszych parafian, odznaczał się pracowitością i był powszechnie lubiany.

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN