KS. ANTONI PERET (Proboszcz 1961-1971) PDF Drukuj
 Ks. Antoni Peret     

Kapłan obecnej diecezji diecezji lubelskiej. Urodził się 14 stycznia 1902 roku w Janowie Lubelskim, w rodzinie Łukasza i Florentyny Peretów. Po ukończeniu gimnazjum (1921) wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. 27 czerwca 1926 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa pomocniczego lubelskiego Adolfa Józefa Jełowickiego. Od tego czasu rozpoczyna się w jego życiu czas posługi kapłańskiej w różnych parafiach na terenie diecezji. W biografii ks. Pereta odzwierciedlają się typowe losy polskiego kapłana okresu II Rzeczypospolitej, II wojny światowej i czasów komunistycznych. Tuż po święceniach pracował jako wikary w parafii św. Michała w Lublinie (do 19 lutego 1927). Do wybuchu wojny był kolejno wikariuszem w Turobinie (1927-1928), w Kamionce (1928-1929), Końskowoli (1930-1931), następnie proboszczem w Boiskach (1931-1934), Zawalowie (1934-1938) i w Rzeplinie-Żulicach. W czasie okupacji przeżył wiele trudnych chwil, aresztowanie przez gestapo, spalenie kościoła, konieczność opuszczenia parafii. Czas powojenny oznaczał dla niego powrót do obowiązków duszpasterskich. 3 sierpnia 1944 roku objął parafię w Dzierążni, ale równocześnie z powodu braku kapłanów, pełnił funkcję proboszcza w Oszczowie-Dołhobyczach. W czerwcu 1948 roku powrócił do Rzeplina-Żulic. Dodatkowo powierzono mu obsługiwanie parafii Nowosiółki i Wiszniów. Taka sytuacja trwała do 7 czerwca 1950 r., kiedy został proboszczem w Wiszniowie. Kolejnym etapem jego posługi kapłańskiej był Nabróż, gdzie pracował od 31 sierpnia 1960 roku. Ogrom obowiązków nadwerężył zdrowie księdza Antoniego. Z powodu ciężkiej choroby poprosił o przeniesienie na parafię w pobliżu Lublina.

Uwzględniając jego prośbę biskup lubelski Piotr Kałwa, dekretem z 7 lutego 1961 roku, mianował go proboszczem w Dąbrowicy. Ks. Peret objął swe obowiązki dopiero 18 marca 1961 roku. Od tego dnia parafia została przekazana przez Ojców Jezuitów pod administrację księży diecezjalnych. Ksiądz Antoni Peret zmarł 17 listopada i został pochowany na cmentarzu parafialnym 20 listopada 1971 roku. Jest to pierwszy i jedyny proboszcz, który spoczywa na dąbrowickiej ziemi. Dąbrowica była ostatnim miejscem jego kapłańskiej posługi.

Nasz pierwszy proboszcz diecezjalny podczas swojej dziesięcioletniej posługi w parafii dał się zapamiętać jako wytrwały duszpasterz. Dbał także o wygląd i stan zarówno kościoła jak i jego otoczenia. Za przyczyną ks. Pereta został przeprowadzony remont kaplicy oraz plebanii, zakończony 8 września 1962 r. poświęceniem powiększonej kaplicy. Należy także wspomnieć o pięknej figurze Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcie, która stanęła naprzeciw plebanii (zakupiono ją ze składek parafianek). W roku 1967 ogrodzono cmentarz parafialny.

W roku 1971 parafia została powiększona o miejscowości: Dębówka, Szerokie, Wola Sławińska, część Kolonii Płouszowice a także kolonia Dąbrowica (przy szosie warszawskiej).

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN