KS. STANISŁAW FLIS (Administrator 1971-1972, Proboszcz 1972-1979) PDF Drukuj
 Ks. Stanisław Flis  

Kapłan archidiecezji lubelskiej. Urodził się 31 lipca 1945 roku w Dzwoli koło Janowa Lubelskiego, w rolniczej rodzinie Tomasza i Balbiny Flisów. Po ukończeniu szkoły podstawowej (1959) oraz średniej w Janowie Lubelskim (1963) wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. Zakończył je w 1969 roku uzyskaniem tytułu magistra teologii i święceniami kapłańskimi. Od tego czasu w biografii ks. Flisa przeplatają się dwa podstawowe obszary zainteresowań i działalności, praca duszpasterska i naukowa. Przez dwa lata był wikariuszem w parafii Krężnica Jara. W lipcu 1971 roku został skierowany na studia z zakresu socjologii religii na Wydziale Teologii Pastoralno-Społecznej KUL.
W dniu 17 grudnia 1971 r. powierzono mu obowiązki administratora, od maja 1972 roku proboszcza parafii Dąbrowica. Tę ostatnią posługę pełnił do 20 czerwca 1979 r. W latach 1979-1986 ks. Flis pracował w parafii Kraśniczyn, gdzie wybudował plebanię, odnowił wnętrze kościoła, zakupił nowe dzwony. Udzielał się również jako duszpasterz w Zakładzie dla Niewidomych w Żułowie. W 1984 roku obronił na KUL-u pracę doktorską na podstawie rozprawy Wpływ wielkiego miasta na religijność podmiejską. Studium socjologiczne na przykładzie parafii Dąbrowica i Tomaszowice.

Od 1986 roku zaczyna się nowy etap w życiu i pracy ks. Stanisława. Uzyskawszy pozwolenie biskupa Bolesława Pylaka wyjechał do Polskiego Seminarium Duchownego św. Cyryla i Metodego w Orchard Lake (Stany Zjednoczone). Pełnił tu wiele funkcji administracyjnych: Dyrektor Rekrutacji i Przyjęć, Dyrektor Życia Wspólnotowego, Doradca Formacji, Dyrektor Polskiej Mszy Radiowej, Redaktor polskiej części biuletynu Orchard Lakę Good News. Prowadził seminarium oraz wykłady (teologia pastoralna, Akulturacja i Inkulturacja). Obecnie, w dalszym ciągu, ks. S. Flis jest duszpasterzem Polonii w Stanach Zjednoczonych.

Nasz najmłodszy proboszcz rozpoczął swą posługę w parafii, na początku tymczasowo, wraz z rozpoczęciem studiów doktoranckich. Pomimo obowiązków na uczelni zdecydował się podjąć posługę proboszcza, w kronice zapisał: „Dobrze się czułem w Dąbrowicy, polubiłem ludzi, dlatego przyjąłem trudniejszą sprawę studia i parafia”. Tak więc Dąbrowica zyskała młodego kapłana, przepełnionego pomysłami, optymizmem i zapałałem do pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wiernych wprowadzał posoborową reformę liturgiczną, organizował pielgrzymki, wczaso-rekolekcje dla chorych, powołał nowy Komitet Parafialny. Starał się angażować młodzież w życie parafii.

Równocześnie podjął się trudnego zadania gruntownego remontu kaplicy parafialnej (1973-1975). Ołtarz główny, wykonany z drewna, poświęcono Matce Bożej. Kolejne etapy prac budowlanych to zakrystia (1974), kruchta oraz nowa dzwonnica. Ksiądz Flis zadbał również o zainstalowanie nagłośnienia w kaplicy, instalacji wodno-kanalizacyjnej i telefonu na plebani.

Swoją postawą i wytrwałą pracą ks. Flis zyskał sobie trwałą sympatię parafian, którzy prosili biskupa o pozostawienie go, gdy dowiedzieli się o mającej nastąpić zmianie proboszcza.

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN