KS. JAN SOBCZAK (Proboszcz 1979-1981) PDF Drukuj
ks. Jan Sobczak
   

Obecnie kapłan diecezji sandomierskiej. Urodził się 8 sierpnia 1938 roku w Kocudzy (parafia Frampol), koło Janowa Lubelskiego. Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego, a następnie do Seminarium Diecezjalnego w Lublinie. Święcenia kapłańskie uzyskał 16 czerwca 1963 roku z rąk biskupa Piotra Kałwy, a mszę św. prymicyjną odprawił we Frampolu. Swoją formację intelektualną uzupełnił tytułem magistra teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz dodatkowymi studiami pastoralnymi (1972). Od początku pracy duszpasterskiej odznaczał się wielkimi zdolnościami organizacyjnymi i znakomitym kontaktem z młodzieżą. Swoje posługiwanie rozpoczął jako wikariusz w parafii św. Anny w Lubartowie (do 1967), a następnie w puławskiej parafii Matki Bożej Wniebowziętej. Tu podjął pracę duszpasterską ze studentami, ze środowiskiem oazowym i ministrantami. Po czterech latach został skierowany do lubelskiej parafii św. Pawła. W tym czasie prowadził cztery zespoły śpiewacze, z którymi wyjeżdżał na koncerty do Krakowa, Warszawy i Drezna. Swoją pasję muzyczną realizował również w parafii św. Michała. Tu organizował świetlicę dla młodzieży. Podczas swego pobytu w Lublinie nawiązał kontakty ze środowiskami duszpasterskimi i młodzieżowymi z Czech, Niemiec, Francji, Włoch, Austrii, Stanów Zjednoczonych. W owym czasie jednak władze komunistyczne patrzyły bardzo niechętnie na tego rodzaju inicjatywy. Na skutek ich nacisku, w 1976 roku, ks. Sobczak został przeniesiony do Sitańca koło Zamościa. Trzy lata pracy w tej parafii zaowocowały licznymi dziełami. Ksiądz Sobczak odnowił kościół, wybudował nową plebanię i budynki gospodarcze. Organizował wczasy dla chorych i niepełnosprawnych. Założył dwie schole Credo i Fides.

W dniu 20 czerwca 1979 roku otrzymał nominację na urząd proboszcza w Dąbrowicy. Pełnił ją do 13 kwietnia 1981 roku. Następnie został przez miesiąc wikariuszem w parafii św. Mikołaja w Lublinie. Po czym rozpoczął przygotowania do pracy misyjnej na Czarnym Lądzie. Tak wiec ks. Jan przez lat 15 pracował jako misjonarz w Afryce. Początkowo w latach 1981-1988 w Zambii (m.in. ze słynnym misjonarzem kard. Adamem Kozłowieckim), później (1988-1995) w Republice Południowej Afryki. W 1995 roku powrócił do Ojczyzny, uznaniu zasług przyznano mu godność kanonika lubelskiego. W roku 1996 został inkardynowany do diecezji sandomierskiej, gdzie tworzył od podstaw parafię św. Jadwigi w Janowie Lubelskim. Tu w bardzo krótkim czasie wybudował kościół, dom parafialny i organy. Za swoją pracę otrzymał tytuł Kanonika Honorowego Sandomierskiej Kapituły Katedralnej. W parafii pracuje do dnia dzisiejszego.

Ks. Jan Sobczak uroczyście objął naszą parafię w dniu 15 lipca 1979 r. Wkrótce pociągnął on swoją osobowością mieszkańców parafii, a zwłaszcza młodzież. Jedną z pierwszych inicjatyw nowego proboszcza było utworzenie zespołu śpiewaczego Koinonia. Należy podkreślić, że dzięki wytrwałej pracy zespół osiągnął wysoki poziom wykonawczy, świadczą o tym występy poza parafią m.in. na KUL.

Jednym z głównych celów przeniesienia ks. Sobczaka do Dąbrowicy była budowa nowego kościoła, plebanii oraz ośrodka wczaso-rekolekcyjnego dla chorych i niepełnosprawnych. W tym celu przygotował on autorską koncepcję porządku architektonicznego w Dąbrowicy, którą konsultował z uznanymi architektami. W roku 1979 zbudowano drewniany most. Odremontowano także piwnice w podziemiach kaplicy. 1 sierpnia 1980 r. ruszyła budowa domu parafialnego. Dzięki ogromnej mobilizacji proboszcza i parafii, a także wsparciu finansowym biskupa prace postępowały bardzo szybko. Planowano także rozpoczęcie budowy kościoła Niestety w grudniu 1981 roku kościelna komisja budowlana negatywnie odniosła się do koncepcji ks. Sobczaka. Inne rozwiązania przedstawione przez ówczesnego proboszcza także nie zostały zaakceptowane. Nie mogąc realizować swoich planów ks. Jan Sobczak złożył rezygnację z prowadzenia parafii. Parafianie ze smutkiem pożegnali swojego Proboszcza.

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN