KS. JERZY WNUK (Wikariusz 1980-1981) PDF Drukuj
   
 Ks. Jerzy Wnuk

Kapłan archidiecezji lubelskiej. Urodził się 19 czerwca 1939 roku w Suchowoli Radzyńskiej. Tu również uczęszczał do szkoły podstawowej. W 1957 roku uzyskał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Milejowie. Studia w lubelskim Seminarium Diecezjalnym, w czasie których pełnił funkcję zakrystianina w kościele seminaryjnym, ukończył przyjęciem święceń kapłańskich z rąk biskupa Piotra Kałwy, 16 czerwca 1963 roku Mszę św. prymicyjną odprawił w Suchowoli Radzyńskiej.

Pierwszym miejscem jego kapłańskiej posługi była parafia Kazimierzówka, gdzie pełnił funkcję wikariusza współpracownika (1963-1964). Kolejne lata spędził w tym samym charakterze w parafiach Abramów (1964-1965), Teratyn (1965-1967), Klesztów (1967-1972), Nielisz (1972-1973), Fajsławice (1973-1974) i Niedrzwica Kościelna (1974-1976). Z kolei, przeniesiony do diecezji siedleckiej, posługiwał w parafii Stanin (1976-1979). Po krótkim urlopie zdrowotnym powrócił na rok do rodzinnej Suchowoli (1979-1980). Od 1 czerwca 1980 r. rozpoczął pracę jako wikariusz w parafii Dąbrowica i jednocześnie studia prawnicze na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Funkcję tę pełnił do 7 czerwca 1981 r.

Po odejściu z Dąbrowicy ks. Jerzy został wikariuszem (7 VI), a następnie administratorem parafii Oszczów (10 VI1981)85. Kilkuletnia praca w Oszczowie zaowocowała rozbudową kościoła, remontem plebanii oraz uporządkowaniem cmentarza wojennego i parafialnego. Z powodu zmęczenia ks. Jerzy odpoczywał przez rok w lubelskim Domu Emeryta (1987), po czym objął parafię Grodysławice, którą kierował w latach 1988-1992. Od 1992 roku przebywał najpierw na rencie, a następnie na emeryturze. Zmarł 28 listopada 2005 roku w 66 roku życia i 42 roku kapłaństwa.

 Od dnia 1 VI 1980 roku parafia otrzymała wikariusza w osobie ks. Jerzego Wnuka” zapisał w „Kronice Parafianej” ks. Sobczak. Z tego samego źródła wiadomo, że stało się tak na prośbę samego proboszcza obciążonego ogromem pracy budowlanej i duszpasterskiej. Warto tu również dodać, że obaj kapłani znali się z okresu seminaryjnego. W Dąbrowicy ks. Jerzy prowadził katechezę dzieci, opiekował się ministrantami, odwiedzał chorych. Odejście ks. Sobczaka i wstrzymanie prac budowlanych spowodowało, że również ks. Wnuk opuścił Dąbrowicę. Uroczyste pożegnanie jedynego wikariusza w historii naszej parafii nastąpiło 7 czerwca 1981 roku.

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN