KS. JAN WIELGUS (Proboszcz 1981-1984) PDF Drukuj
  
 ks. Jan Wielgus

Kapłan archidiecezji lubelskiej. Urodził się 12 marca 1942 roku w Wolicy koło Modliborzyc. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Kraśniku. W 1961 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia kapłańskie uzyskał z rąk biskupa Piotra Kałwy 6 czerwca 1967 roku. Pracował następnie jako wikariusz w wiejskich parafiach Wola Korybutowa (1967-1968) oraz Moniatycze koło Hru¬bieszowa (1968-1974). Zebrane doświadczenia, zwłaszcza w kontaktach z młodzieżą, sprawiły że skierowano go do parafii miejskich: Kazimierz nad Wisłą (1974-1976), Janów Lubelski (1976-1978), Hrubieszów (1978). Po krótkim pobycie w Końskowoli objął funkcję wikariusza w lubelskiej parafii św. Mikołaja (1979-1981). W latach 1981-84 sprawował urząd proboszcza w Dąbrowicy. Po przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi w roku 1985 powrócił do czynnej pracy duszpasterskiej najpierw jako proboszcz w parafii Babin, następnie w Urzędowie, gdzie w 1997 roku został dziekanem nowoutworzonego dekanatu urzędowskiego. Od roku 2000 pełnił posługę proboszcza w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku i dziekana dekanatu kraśnickiego. W roku 1989 ks. biskup Bolesław Pylak, doceniając zaangażowanie i pracę ks. Jana Wielgusa mianował go Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiaty Zamojskiej, a w 1995 roku Kanonikiem Kapituły Archikatedralnej w Lublinie. W 1998 roku otrzymał również nominację na archidiecezjalnego duszpasterza rolników i członka komisji ds. personalnych w diecezji lubelskiej.

Zmarł 4 marca 2007 r. w Kraśniku w wieku 65 lat i w 40 roku kapłaństwa.

 Ks. J. Wielgus nominację na proboszcza w Dąbrowicy otrzymał 13 kwietnia 1981 roku. 11 maja odbyło się przekazanie parafii, a w niedzielę 17 maja uroczyste wprowadzenie do kościoła. Nigdy jeszcze nie byłem proboszczem - pisał w Kronice Parafialnej ks. Jan - nie obejmowałem parafii. Dlatego z rozrzewnieniem przyjąłem serdeczne słowa powitania przez wiernych.

Ks. Wielgus postanowił dokończyć przerwaną budowę domu parafialnego. Wkrótce jednak ks. biskup B. Pylak podjął decyzję, że budynek zostanie przeznaczony na tymczasowy akademik dla studentów KUL. W tej sytuacji Jego starania skupiły się na uzyskaniu nowego miejsca dla kościoła parafialnego. Dzięki wytrwałości i roztropnym negocjacjom z władzami administracyjnymi i kościelnymi w 1983 roku otrzymał zatwierdzenie lokalizacji przy alejce wiodącej na cmentarz. Niestety stan zdrowia ks. Jana zaczął się wówczas gwałtownie pogarszać. Coraz częściej w pracy duszpasterskiej zastępował go kolega z seminarium, ks. Stanisław Grzesiuk. Ponieważ leczenie sanatoryjne nie dało spodziewanych rezultatów ks. Wielgus poprosił o zwolnienie z funkcji proboszcza, co nastąpiło 5 września 1984 roku. Przez pewien czas pozostawał jeszcze w Dąbrowicy.

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN