KS. PIOTR KUROWSKI (Proboszcz 1984) PDF Drukuj
 ks. Piotr Kurowski  

Kapłan archidiecezji lubelskiej. Urodził się 5 listopada 1929 roku w Koronie koło Włodawy, w rolniczej rodzinie Antoniego Kurowskiego i Karoliny z Czechów. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Sosnowicy kontynuował naukę w Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Lublinie. W 1949 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Lublinie. W czasie studiów zachorował na gruźlicę, co zmusiło go do czasowej zmiany miejsca pobytu. Kiedy choroba nieco ustąpiła, wrócił do seminarium. Święcenia kapłańskie otrzymał 25 lutego 1956 roku rak biskupa Piotra Kałwy. Swoją formację intelektualną uzupełniał studiami na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL (1962-1966) zakończonymi magisterium. Przez kilkanaście następnych lat pracował jako wikariusz w parafiach Zaklików (1956-1959), Mełgiew (1959-1962), Stary Zamość (1966-1967), Motycz (1967-1970), i u św. Michała w Lublinie (1970-1972). W roku 1972 został proboszczem w Dubie, a w 1975 w Biskupicach, gdzie przebywał do 1983 roku. W latach 1983-1984 pełnił funkcję Dyrektora Administracyjnego KUL. Następnie w przez 3 miesiące (9.09-2.12.1984 r.) pełnił posługę proboszcza w parafii Dąbrowica. 20 listopada 1984 roku uzyskał zgodę ks. biskupa Pylaka na przeniesienie do Łęcznej, gdzie miał budować nowy kościół i zakładać parafię. W Łęcznej ks. Kurowski pracował do 1987 roku, następnie został skierowany do parafii Gródek na Zamojszczyźnie. Zmarł 5 listopada 1990 roku.

9 września 1984 roku ks. Kurowski objął funkcję proboszcza w Dąbrowicy. Jego pobyt w naszej parafii był bardzo krótki. Warto odnotować, że proponował on lokalizację nowego kościoła przy szosie prowadzącej do Nałęczowa. Mając na uwadze obecność studentek KUL zorganizował kurs języka angielskiego dla dzieci. Odszedł 2 grudnia 1984 roku.

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN