Za zmarłych PDF Drukuj
Kościół zachęca do pamięci o zmarłych, którzy w czyśćcu pokutują za grzechy. Za dusze zmarłych można ofiarować Mszę św., Komunię św., modlitwy, dobre uczynki oraz odpusty. W dniach od 1 do 8XI zyskujemy odpusty zupełne za nawiedzenie cmentarza i modlitwę, zaś cząstkowy w pozostałe dni roku. Odpusty te można ofiarować tylko za przebywających w czyśćcu.
Intencja codzienna za dusze zmarłych

Panie Jezu Chryste! W zjednoczeniu z męką Twoja ofiaruję przez ręce bolesnej Matki Twojej wszystkie moje modlitwy, prace, cierpienia i dobre uczynki za dusze zmarłych.
Za zmarłych kapłanów i biskupów

Boże, który obdarzyłeś godnością kapłańską Twego sługę... i dałeś mu udział w kapłaństwie Chrystusa, spraw, prosimy, aby na wieki został włączony do społeczności świętych. Amen.
Za zmarłych rodziców

Boże, któryś nam kazał czcić ojca i matkę, zmiłuj się łaskawie nad duszą mego ojca (mej matki), odpuść mu (jej) grzechy, mnie zaś dozwól widzieć go (ją) w radości światła wiekuistego. Amen.
Za wszystkich zmarłych

Boże, który zawsze litujesz się i przebaczasz okaz miłosierdzie duszom sługi i służebnic swoich i odpuść im wszystkie grzechy, aby po wyzwoleniu z więzów doczesności mogły przejść do życia wiecznego. Amen.
 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 17.00; 18.00

    w dni powszednie
17.00; 18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
czwartek i piątek
15.30-16.30
sobota
10.00-11.00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN