Litania do św. Stanisława Kostki PDF Drukuj
Litania do św. Stanisława Kostki
Kyrie elejson - Chryste Elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas - Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco jedyny Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo - Królowo wyznawców - módl się za nami
Święty Stanisławie, gorliwy w służbie Bożej - módl się za nami
Święty Stanisławie, wierny wyznawco Chrystusa - módl się za nami
Święty Stanisławie, wielki czcicielu Najświętszego Sakramentu - módl się za nami
Święty Stanisławie, wierny synu Maryi Panny - módl się za nami
Święty Stanisławie, zwycięzco samego siebie - módl się za nami
Święty Stanisławie, panujący nad swymi popędami - módl się za nami
Święty Stanisławie, gorliwy w wypełnianiu powołania - módl się za nami
Święty Stanisławie, mężny wśród przeciwności - módl się za nami
Święty Stanisławie, zwycięzco złych mocy - módl się za nami
Święty Stanisławie, wzorze skromności i czystości - módl się za nami
Święty Stanisławie, wzorze miłości rodziców - módl się za nami
Święty Stanisławie, przykładzie posłuszeństwa - módl się za nami
Święty Stanisławie, wzorze pilności i pracowitości - módl się za nami
Święty Stanisławie, ozdobo życia zakonnego - módl się za nami
Święty Stanisławie, łaską dobrej modlitwy przez Boga obdarowany - módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś wierny powołaniu trudną podróż odbył - módl się za nami
Święty Stanisławie, którego także czas wypoczynku do Boga zbliżał - módl się za nami
Święty Stanisławie, w chorobie Ciałem Chrystusa nakarmiony - módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś błogosławioną śmierć swoją przepowiedział - módl się za nami
Święty Stanisławie, którego świętość znana jest na całym świecie - módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś imię Polski na całym świecie rozsławił - módl się za nami
Święty Stanisławie, któryś Ojczyznę nasz w niebezpieczeństwach ratował - módl się za nami
Święty Stanisławie, patronie młodzieży polskiej - módl się za nami
Święty Stanisławie, wielki synu Mazowsza - módl się za nami
Abyśmy z Bogiem i ludźmi w przyjaźni żyli - uproś nam u Boga
Abyśmy wolę Bożą wiernie wypełniali - uproś nam u Boga
Abyśmy cnoty Twe naśladowali - uproś nam u Boga
Abyśmy pokusy szatana, świata i ciała zwyciężali - uproś nam u Boga
Abyśmy bez sakramentów świętych z tego świata nie zeszli - uproś nam u Boga
Abyśmy zbawienia wiecznego dostąpić mogli - uproś nam u Boga
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami

K: Prostymi drogami przeprowadził Pan sprawiedliwego
W: I ukazał Mu Królestwo Boże

Módlmy się: Boże, który wśród wielu cudów swej mądrości w młodym nawet wieku udzielasz łaski dojrzałej świętości, spraw prosimy, abyśmy za przykładem św. Stanisława gorliwie czas pracą wypełniając zdążali do wiekuistego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.Modlitwy do św. Stanisława Kostki


O prawdziwą miłość
Boże, który jesteś miłością i obficie nas nią obdarzasz, wysłuchaj łaskawie próśb naszych i spraw, byśmy za przykładem św. Stanisława codziennie świadcząc o Tobie życie nasze miłością Boga i bliźniego wypełniali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


O wierność Bogu
Wszechmogący Boże, który przedziwnym zrządzeniem wybrałeś św. Stanisława Kostkę im uzdolniłeś go do wierności Tobie, wejrzyj na naszą słabość i niestałość. Spraw łaskawie, abyśmy - dzięki wstawiennictwu i opiece św. Stanisława - do końca naszego życia w wierności Tobie wytrwali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


O świętość życia
Boże, któryś wśród wielu cudów swojej mądrości udzielił Stanisławowi Kostce w młodzieńczym nawet wieku łaskę dojrzałej świętości, spraw prosimy, abyśmy w przyjaźni z Tobą wzrastając za wstawiennictwem św. Stanisława przezwyciężali nieprawości nasze i dobrze w życiu czyniąc coraz bardziej upodabniali się do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


O dar mądrości
Prosimy Cię Panie, za wstawiennictwem świętego Stanisława oświeć światłem swojej mądrości umysły nasze i daj nam pomoc potrzebną w nauce, by prawda, którą zdobywamy utwierdziła nas przy Tobie. Spraw, byśmy wykorzystując zdobytą wiedzę służyli Tobie w braciach naszych i wespół z Tobą pracowali nad doskonaleniem świata. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


O zachowanie czystości
Ojcze niebieski serdecznie Cię prosimy: oczyść sumienia i za wstawiennictwem św. Stanisława racz nas zachować w nieustannej opiece, byśmy jak On służyli Tobie w wierności ciała i duszy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


O dobrą śmierć
Wysłuchaj Panie prośby nasze, które za przyczyną świętego Stanisława zanosimy: użycz łaski szczęśliwego przejścia do wieczności i radosnego spotkania z Tobą. Wzmocnij w nas wiarę, że po zmartwychwstaniu żyć będziemy w chwale wśród świętych i wybranych Twoich. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 17.00; 18.00

    w dni powszednie
17.00; 18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
czwartek i piątek
15.30-16.30
sobota
10.00-11.00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN