Historia parafii Dąbrowica PDF Drukuj
Od XIV wieku do początku wieku XVIII Dąbrowica była siedzibą rodu Firlejów. Posiadali oni tutaj wspaniały zamek, który uległ zniszczeniu za czasów najazdu szwedzkiego. Pozostałością po zamku jest wieża. Obok zamku istniała kaplica wyposażona w dwa łany pola i łąki. Od r. 1532 przebywał tu kapelan. Kiedy w okresie reformacji ród Firlejów przeszedł na protestantyzm, kapelan musiał opuścić Dąbrowicę. Pojawił się pod koniec XVI w. W w. XVIII zamek i kaplica zostały zniszczone przez Szwedów i nie powróciły do dawnej świetności. Pod koniec XIX w. majątek był w ręku Żyda Berka Zelzmana. Po I-ej wojnie światowej majątek wykupili Ojcowie Jezuici, z przeznaczeniem na zaplecze gospodarcze dla powstającego w Lublinie seminarium Duchownego "Bobolanum" (obecnie szpital wojskowy). W jednym z pomieszczeń dawnego zamku urządzono kaplicę. W marcu 1950 r. majątek został przejęty przez Państwowy Fundusz Ziemi. Zakonnikom pozostawiono 3,6 ha ziemi. 19.III.1950 r. została utworzona przez J.E. Ks. Bpa Piotr Kałwę parafia w Dąbrowicy. Powstała z parafii św. Pawła w Lublinie. Do parafii należała wieś Dąbrowica z koloniami. OO Jezuici przebywali w Dąbrowicy do 6.II.1961 r. prowadząc jednocześnie duszpasterstwo parafialne. Od r. 1961 duszpasterstwo w parafii prowadzone jest przez księży diecezji lubelskiej. Obecnie do parafii należą miejscowości: Dąbrowica wieś z kolonią Warszawską i Nałęczowską, ul. Przejrzysta, Urodzajna, Stroma, Zakątek, Deszczowa, cz. Głównej i Nałęczowskiej oraz kolonia Płouszowice. Parafia wchodzi w skład dekanatu Konopnickiego. W 1953 r. założono cmentarz grzebalny. W 1973 r. pod kierownictwem ks. Stanisława Flisa rozpoczęto przebudowę kaplicy i pomieszczeń parafialnych. W latach 1979-1983 pod kierownictwem ks. Jana Sobczaka i Jana Wielgusa wybudowano nowy dom parafialny. W latach 1987-1990 pod kier. Ks. Zygmunta Lipskiego wybudowano nowy kościół. Autor projektu mgr inż. Arch. Jadwiga Jamiołkowska, konstruktor inż. Jan Wacko. Kościół jest budowlą jednonawową dostosowaną stylem do zespołu pałacowo-parkowego. W kościele znajduje się kaplica ku czci św. Maksymiliana Kolbe. Kościół został poświęcony 22.IV. 1990 r. przez ks. Biskupa Bolesława Pylaka. W latach 1991-93 wybudowano dom parafialny. W roku 1992 nawiązano partnerskie kontakty z parafią św. Idy w Münster-Gremmendorf. Dzwonnica wraz z nowymi dzwonami powstała w roku 1994 a grotę Matki Bożej wybudowano w roku 1999. W roku 2000 zbudowano organy.


 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 17.00; 18.00

    w dni powszednie
17.00; 18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
czwartek i piątek
15.30-16.30
sobota
10.00-11.00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN