* * * PDF Drukuj

Wnoszenie opłat za groby na cmentarzu w Dąbrowicy
PRZELEW BANKOWY

1. Znajdź nr grobu przy pomocy wyszukiwarki
  • Link do wyszukiwarki: https://dabrowica.mapycmentarzy.pl
  ° Przykładowy nr grobu: A/14/26

2. Przelej odpowiednią kwotę na konto parafii
  • Grób o pojedynczej szerokości: 50 zł / 1 rok
  • Grób o podwójnej szerokości: 100 zł / 1 rok
  • Nr konta: BS Cyców O/Jastków 71 81911042 2008 8000 4987 0001 

3. W tytule przelewu wpisz odpowiednie dane
  • Grób zajęty: Nr grobu, imię i nazwisko jednej z pochowanych w nim osób
  ° Przykładowy tytuł przelewu: A/14/26 śp. Jan Kowalski
  • Grób pusty: Nr grobu, imię i nazwisko dysponenta
  ° Przykładowy tytuł przelewu: A/14/26 dysponent Adam Nowak 

Ważne:
• Opłaty za użytkowanie grobów obowiązują od 2021 r. i powinny być wnoszone co roku.
• Wpłaty będą księgowane za kolejne nieopłacone lata użytkowania grobu począwszy od 2021 r.
• Istnieje możliwość wniesienia opłaty na dowolną liczbę lat w przyszłość.
• Opłaty kilku grobów należy wnosić odrębnymi wpłatami. 

 

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00; 19.00

    w dni powszednie
18.00; 19.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
czwartek, piątek, sobota
16.00 -17.00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN