Litania Zmartwychwstania PDF Drukuj
Kyrie eleison
Chryste eleison. Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, jedyny Boże


Jezu, Odkupicielu ludzkości, zmiłuj się nad nami
Jezu, Zwycięzco grzechu i szatana
Jezu, triumfujący nad śmiercią
Jezu, święty i sprawiedliwy
Jezu, Zmartwychwstanie i Życie
Jezu, Dawco łaski
Jezu, Sędzio świata
Który położyłeś życie za owce swoje
Który zmartwychwstałeś na trzeci dzień
Który ukazałeś się swoim wybranym
Nawiedzając Twą błogosławioną Matkę
Ukazując się Magdalenie, gdy płakała
Posyłając Twych aniołów do pobożnych niewiast
Pocieszając Jedenastu
Mówiąc im: "Pokój"
Tchnąc na nich Ducha Świętego
Umacniając wiarę Tomasza
Powierzając swą owczarnię Piotrowi
Głosząc Królestwo Boże


My, grzeszni, błagamy Cię, usłysz nas
Abyśmy kroczyli w nowości życia
Abyśmy mogli wzrastać w wiedzy o Tobie
Abyśmy mogli wzrastać w łasce
Abyśmy zawsze mieli chleb żywota
Abyśmy umieli wytrwać do końca
Abyśmy mogli z ufnością patrzeć na Ciebie, gdy przyjdziesz
Abyśmy z radością oglądali Twe oblicze
Abyśmy na sądzie zostali umieszczeni po prawicy Twojej
Abyśmy byli razem ze świętymi


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami


Chrystus zmartwychwstał, Alleluja

Zmartwychwstał naprawdę i ukazał się Szymonowi, AllelujaMódlmy się: O Boże, który prze Twego Jednorodzonego syna pokonałeś śmierć i otworzyłeś przed nami drogę do życia wiecznego, racz, błagamy Cię, tak umocnić nas swą łaską, abyśmy we wszystkich naszych sprawach kroczyli śladem tych, którzy zostali odkupieni z grzechów, przez tegoż Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 17.00; 18.00

    w dni powszednie
17.00; 18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
czwartek i piątek
15.30-16.30
sobota
10.00-11.00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN