Litania do NMP z Lourdes PDF Drukuj
 Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu Świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Panno, objawiona w Lourdes - módl się za nami

Święta Panno, zalecająca pokutę

Święta Panno, wyprowadzająca cudowne źródło

Święta Panno, nakazująca wybudować kaplicę na skałach

Święta Panno, ogłaszająca się "Niepokalanym Poczęciem"

Córko Niepokalana Boga Ojca

Matko Niepokalana Jezusa Chrystusa

Oblubienico Niepokalana Ducha Świętego

Świątynio Niepokalana Trójcy Przenajświętszej

Wizerunku Niepokalany Słońca Sprawiedliwości

Różdżko Niepokalana z pokolenia Dawidowego

Drogo Niepokalana prowadząca do Jezusa

Panno Niepokalana wolna od grzechu pierworodnego

Panno Niepokalana, któraś skruszyła głowę węża piekielnego

Królowo Niepokalana Nieba i ziemi

Bramo Niepokalana Niebieskiego Jeruzalem

Powiernico Niepokalana łask Bożych

Gwiazdo morza, Niepokalana

Wieżo Niepokalana Kościoła pielgrzymującego

Różo Niepokalana wśród cierni

Oliwne Drzewo Niepokalane w Kościele Bożym

Wzorze Niepokalany wszystkich doskonałości

Przyczyno Niepokalana naszej wiary

Źródło Niepokalane Boskiej Miłości

Znaku Niepokalany i Pewny naszego zbawienia

Światło Niepokalane Aniołów

Chwało Niepokalana Proroków

Nauczycielko Niepokalana Apostołów

Potęgo Niepokalana Męczenników

Opiekunko Niepokalana Wyznawców

Radości Niepokalana w Tobie ufających

Obrono Niepokalana grzesznikówK. O Niepokalana Maryjo, któraś się w Lourdes objawiła.

W. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.Módlmy się:

Boże, który przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś Synowi swojemu godne mieszkanie, pokornie Cię prosimy, abyśmy obchodząc święto Jej objawienia - osiągnęli zdrowie duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 17.00; 18.00

    w dni powszednie
17.00; 18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
czwartek i piątek
15.30-16.30
sobota
10.00-11.00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN