Żywy Różaniec PDF Drukuj
    Koło żywego różańca liczy 20 osób, które codziennie odmawiają jedną tajemnicę różańca tworząc z niej modlitewny bukiet dla Boga przez Maryję. Każdego dnia  ich członkowie modlą się w intencjach podanych przez Kościół rozważając tajemnice różańcowe.        Modlitwa różańcowa znana jest od XIII wieku, jej początki związane są z osobą św. Dominika, wielkiego kaznodziei i założyciela zakonu dominikanów, który za pomocą modlitw Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario wyjaśniał prostym ludziom tajemnice naszej wiary. Modlitwa ta jest szczególnie miła naszej Matce, która w wielu objawieniach prosiła o nią. Różaniec odmawiali też papieże, Leona XIII nazywano papieżem różańca, wielkim miłośnikiem tej modlitwy byli Jan XXIII, Paweł VI i Jan Paweł II, który w 2002 roku w Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae dodał nowe tajemnice różańca – Tajemnice Światła.

    W naszej parafii istnieje 14 kół różańcowych, w tym jedno męskie. Oprócz modlitwy różańcowej poszczególne koła spotykają się kolejno w każdą pierwszą sobotę miesiąca na Mszy Św. sprawowanej w ich intencji i uczestniczą aktywnie w życiu parafii - ozdabiają ołtarz kwiatami, współorganizują  parafialne dożynki.

 
Msze święte
 
w niedziele:
8.00; 10.00;
11.30; 17.00
 
w święta:
8.00; 18.00

    w dni powszednie
18.00  
  


 
Parafia Narodzenia N.M.P.
Dąbrowica 132
21- 008 Tomaszowice
e-mail

Kancelaria parafialna
czynna:
Czwartek 17:00-18:00
Piątek 17:00-18:00
Sobota 17:00-18:00

Tel: 081-5020893

Nr konta:
BS Cyców O/Jastków
71 81911042 2008
8000 4987 0001

 


ADMIN