Apostolat "Margerytka"
Od listopada 2005 roku na terenie naszej Parafii powstał Apostolat "Margaretka" , który objął modlitwą ks. Proboszcza  naszej Parafii .

Od kwietnia 2006 powstał drugi Apostolat „ Margaretka”, który objąl modlitwą ks. Wojciecha Szlachetkę.

Modlimy się w wybranym dniu tygodnia nie przez miesiąc, nie przez rok, ale przez całe życie.
Za jednego Kapłana modli się siedem osób w poszczególne dni tygodnia.  
 
MODLITWA ZA KAPŁANA  
 
O Jezu Wieczny i Najwyższy Kapłanie, zachowaj Swojego sługę w głębi Swojego Najświętszego Serca, aby nikt nie mógł Mu zaszkodzić. Zachowaj bez grzechu Jego poświęcone ręce, które codziennie dotykają Twojego Najświętszego Ciała. Zachowaj bez grzechu Jego usta, które są zwilżane Twoją Najdroższą Krwią. Zachowaj w czystości Jego serce, na którym jest odciśnięta pieczęć Twojego chwalebnego kapłaństwa i chroń Go od ziemskich pożądliwości. Daj, aby wzrastał w miłości do Ciebie i zachowaj Go od świeckich skłonności. Udziel Mu siły do przemiany serc, jak przemienia chleb i wino. Błogosław Jego pracy, aby przynosiła obfite owoce i obdaruj Go koroną wiecznej chwały. Amen.  
 
Następnie Koronka Medziugorska: Wierzę w Boga Ojca, 7 x Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu. Dlatego jest polecana Koronka Medziugorska, ponieważ Apostolat "Margaretka" tam powstał. W tej grupie modlitewnej 14 osób.

Margaretki mają złote serca
- i Ty bądź również taki!