Prośba o wsparcie materialne Parafii

W obecnej sytuacji, gdy niedzielną Eucharystię przeżywamy w domach, prosimy naszych Parafian
o składanie ofiar na rzecz Parafii
poprzez dokonywanie wpłat
na rachunek bankowy.

Z góry dziękujemy
za Wasze zrozumienie i ofiarność
Przedstawiciele wspólnot i grup parafialnych

Każda dobrowolna wpłata będzie pomocą 
w regulowaniu bieżących zobowiązań Parafii.
 

W tych trudnych chwilach zatroszczmy się także 
o materialne potrzeby naszej wspólnoty parafialnej.

Z góry dziękujemy za Wasze zrozumienie i ofiarność
Przedstawiciele wspólnot i grup parafialnych

________________________________________________________

Rachunek bankowy: 

Bank Spółdzielczy Cyców O/Jastków
Parafia Narodzenia N.M.P. w Dąbrowicy
nr rachunku: 71 81911042 2008 8000 4987 0001 
przykładowy tytuł: "darowizna na cele kultu religijnego"