* * *

Wnoszenie opłat za groby na cmentarzu w Dąbrowicy
PRZELEW BANKOWY

1. Znajdź nr grobu przy pomocy wyszukiwarki
  • Link do wyszukiwarki: https://dabrowica.mapycmentarzy.pl
  ° Przykładowy nr grobu: A/14/26

2. Przelej odpowiednią kwotę na konto parafii
  • Grób o pojedynczej szerokości: 50 zł / 1 rok
  • Grób o podwójnej szerokości: 100 zł / 1 rok
  • Nr konta: BS Cyców O/Jastków 71 81911042 2008 8000 4987 0001 

3. W tytule przelewu wpisz odpowiednie dane
  • Grób zajęty: Nr grobu, imię i nazwisko jednej z pochowanych w nim osób
  ° Przykładowy tytuł przelewu: A/14/26 śp. Jan Kowalski
  • Grób pusty: Nr grobu, imię i nazwisko dysponenta
  ° Przykładowy tytuł przelewu: A/14/26 dysponent Adam Nowak 

Ważne:
• Opłaty za użytkowanie grobów obowiązują od 2021 r. i powinny być wnoszone co roku.
• Wpłaty będą księgowane za kolejne nieopłacone lata użytkowania grobu począwszy od 2021 r.
• Istnieje możliwość wniesienia opłaty na dowolną liczbę lat w przyszłość.
• Opłaty kilku grobów należy wnosić odrębnymi wpłatami.